BUDYNEK USŁUGOWO - HANDLOWY, Koszalin

BUDYNEK USŁUGOWO - HANDLOWY
Koszalin, ul. KotarbińskiegoProjekt:  2018
Inwestor:  Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie, Koszalin
Faza projektu:  projekt budowlano-wykonawczy

Powierzchnia użytkowa budynku – 511,59 m2
Liczba kondygnacji – 1

Opis autorski:

Zaprojektowano nowoczesną architekturę w bryle i detalu o charakterze pawilonowym. Elewacje „porozcinano” dynamicznie wysokimi wąskimi przeszkleniami, które będą nocą podświetlone wzbogacając atrakcyjność budynku. Utwardzenie przy Pawilonie daje możliwość urządzenia miejsc do siedzenia.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08